• Założenie firmy nie takie trudne

    Obecne czasy sprawiają , że założenie swojej działalności nie jest procesem , który wymaga z nas różnych wizyt w placówkach państwowych i poświęcania wolnych chwil na skomplikowane załatwiania. Już nie trzeba się w tym temacie w ogóle fatygować. Potrzeba u jedynie dostępu do internetu. Jeśli to mamy przed sobą laptopa , wpływamy na dobrą stronę, gdzie zapełniamy wniosek Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w celu zatwierdzamy go przy udziale naszego certyfikowanego podpisu elektronicznego. Następne działanie to przesłanie formularza w wersji elektronicznej do jednego miejsca, z którego jest on przekazywany do urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, jak również Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli nie dysponuje się e-podpisem, istnieje konieczność zgłoszenia się do urzędu gminy, w celu podpisania przesłanego formularza. W czasie , gdy wniosek zostanie zweryfikowany, nastąpi wpis do ewidencji. Chcąc uzyskać wiedzę obszerną , jak założyć firmę, na wielką ilość informacji trafimy w sieci. Istnieje wiele pomocnych źródeł w tym zakresie , a to z pewnością nie będziemy korzystać z tym w ogóle problemu. Poza tym, to tylko kilka kroków, a po ich wykonaniu zostaniemy przedsiębiorcami.

Comments are closed.