• Podanie w sprawie pracy

    Gdy poszukujemy pracy, zdajemy sobie sprawę, że tym, co okazuje się naszą wizytówką jest CV. Tam wyliczamy jedno za drugim nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności czy hobby. Pracodawca czytając podobny dokument nabiera już stopniowo przekonania, kim jest jednostka kryjąca się pod tym pismem. Żeby jednak zdobyć więcej informacji jej dotyczących, istotą będzie list motywacyjny. Pozwala on poznać kandydata ubiegającego się o określone stanowisko, bardzo dokładnie, stąd firmy przeważnie wymagają go oprócz CV. Poza wspomnianymi dokumentami, na etapie rekrutacji nie można pominąć także kolejnego pisma. Chodzi tutaj o podanie w sprawie pracy. Dokument taki tworzy się chociażby w sytuacji, gdy nie odszukamy w żadnym źródle informacji ogłoszenia dotyczącego naboru na jakąś posadę, ale chcielibyśmy o nią chcieć. Podanie jest to daniem się do właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie personelu o rozpatrzenie naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera najważniejsze informacje na nasz temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane przedsiębiorstwa , gdzie chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a zaraz pod nim w kilku zdaniach napisać prośbę o przyjęcie wraz z krótkim omówieniem motywacji.

Comments are closed.